Drogi Użytkowniku! 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator") 

Dorota Pawlik – Cierpka przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DREKON Dorota Pawlik - Cierpka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 222 074 49 91, ul. Jana Sułkowskiego 8, 41-400 Mysłowice.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”). 

Cel przetwarzania: 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być: 

• Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

• Realizacja Twoich zamówień

• Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

• Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania: 

• Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

• Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

• Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

• Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

• Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

• Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Podanie danych: 

• Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych: 

W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 

• brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

• brak możliwości korzystania z usług Sklepu

• brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

• brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie 

Możliwość cofnięcia zgody: 

• w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. 

OKRES PRZETWARZANIA 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 

• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych 

• ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony 

• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą 

• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego 

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

TWOJE UPRAWNIENIA 

Przysługuje Ci prawo żądania: 

• dostępu do Twoich danych osobowych, 

• ich sprostowania, 

• usunięcia, 

• ograniczenia przetwarzania, 

• żądania przeniesienia danych do innego administratora, 

A także:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), 

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. 

CIASTECZKA 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: 

• są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

• umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

• nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

• usunąć pliki cookies

• blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu: 

• zapamiętywania informacji o Twojej sesji 

• statystycznym 

• marketingowym 

• udostępniania funkcji Sklepu 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: 

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii. 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: 

• dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego 

• podmiot realizujący dostawę towarów 

• dostawca płatności 

• biuro księgowe 

• osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność 

• dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) 

• podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne 

• podmiot zapewniający system mailingowy 

• podmiot zapewniający usługi marketingowe 

• podmiot zapewniający usługi statystyczne 

• odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? 

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? 

Napisz na adres e-mail:sklep@drewnianykonik.com.